Bouw toezicht

Om er voor te zorgen dat de uitgangspunten, zoals vertaald op de tekeningen, in het bestek en de overige contractstukken,
daadwerkelijk worden uitgevoerd,  is een deskundig directievoerder en toezichthouder (opzichter) op de bouw van essentieel belang.

Ons buro heeft een ruime -en jarenlange ervaring met directievoering -en toezicht van bouwprojecten.

De directievoerder is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken.
Hij ziet erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat de opdrachtgever goed word geïnformeerd
en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd.
De directievoerder treedt namens de opdrachtgever op als aanspreekpunt voor de aannemer. Hij heeft de algemene leiding over het bouwproject.
Hij stelt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van het werk en legt financiële beslissingen ter beoordeling aan de opdrachtgever voor.
De directievoerder voert een bouwadministratie, die zo is opgesteld dat daarmee achteraf een volledig overzicht is te maken
van zijn werkzaamheden en het verloop van het bouwproces. 

De opzichter is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van zijn taken, hij ziet
erop toe dat het gewenste kwaliteitsniveau van het bouwwerk wordt gehaald, dat
de directievoerder goed wordt geïnformeerd en dat er een goede bouwadministratie wordt gevoerd.
De opzichter heeft de bevoegdheid zelfstandig op te treden richting bouwpartners om controles uit te oefenen.
De opzichter is door zijn wijze van optreden en controleren een vraagbaak voor de hoofdaannemer op de bouwplaats
en weet een goede werksfeer te realiseren.

 Menu